КОМПОЗИЦІЯ - навчальний процес

Композиція – (від лат. compositio) означає складання, поєднання поєднання різних частин у єдине ціле відповідно до будь-якої ідеєю. В образотворчому мистецтві композиція – це побудова художнього твору, зумовлене його змістом, характером та призначенням.

Пропонуємо познайомитися з роботами учнів 1-5 класів нашої школи.

роботи учнів 1 класів

роботи учнів 2 класу

роботи учнів 4 класу

роботи учнів 5 класу